پورت وان

جستجو کنید مبانی نظری نمونه سوال مهندسی خلاصه کتاب امتحانی

مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح بی کربنات آمونیوم

#filesell_pps_div1{margin:5px auto;padding:5px;min-width:300px;max-width:500px;border:1px solid #a9a9a9 !important;background-color:#ffffff !important;color:#000000 !important;font-family:tahoma !important;font-size:13px !important;line-height:140% !important;border-radius:5px;}


کار آفرینی    با فرمت     Pdf         صفحات      32 فهرست مطالبشرح شماره صفحه-1 معرفی محصول-1-1 نام و کد محصول 1-1-2 شماره تعرفه گمرکی 3-1-3 شرایط واردات 3-1-4 بررسی و ارائه استاندارد 3-1 قیمت داخلی و جهانی محصول 4 -5-1-6 موارد کاربرد 4-1-7 کالاي جایگزین 7-1-8 اهمیت استراتژیک کالا 7-1-9 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول 7-1-10 شرایط صادرات 8-2 وضعیت عرضه و تقاضا-2-1 بررسی واحدهاي موجود 9-2-2 بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا 11-2-3 بررسی روند واردات 12-2-4 بررسی روند مصرف 12-2-5 بررسی روند صادرات 15-2-6 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات 15-3 روشهاي مختلف تولید 15-4 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي 19-5 برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت در حداقل ظرفیت اقتصادي 19-6 برآورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین 23-7 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 23-8 تامین نیروي انسانی 24-9 تعیین میزان یوتیلیتی مورد نیاز واحد 25-10 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی 25-11 تجزیه و تحلیل 27مراجع و منابع مطالعاتی 29   …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

18 + 13 =

podtone © 2017 Frontier Theme
Warning: file_get_contents(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/portonei/public_html/wp-content/themes/frontier/footer.php on line 23

Warning: file_get_contents(http://f18.ir/article/sublink.php): failed to open stream: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution in /home/portonei/public_html/wp-content/themes/frontier/footer.php on line 23